Μεγάλες συγκεντρώσεις/Ουρές – Για Υπεραγορές, καταστήματα ή μονάδες φιλοξενίας καραντίνας που παραμένουν εκτός του διατάγματος αναστολής λειτουργίας


 • Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένες με ορατή παρουσία μελών  της διεύθυνσης οι  οποίοι να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις ή να μπορούν να αναγνωριστούν από την αστυνομία ή άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
 • Για προϊόντα που είναι μεγάλης απήχησης καθορίστε ένα ειδικό σύστημα διάθεσης ή σε διαφορετικό χώρο εκτός των ραφιών
 • Τοποθετήστε άτομα στις κύριες εισόδους για να καλωσορίζουν και να καθησυχάζουν τους πελάτες
 • Όπου είναι δυνατόν, τοποθετείστε αδειοδοτημένους φύλακες ασφαλείας οι οποίοι να είναι ορατοί σε στρατηγικά σημεία του χώρου, π.χ στο χώρο στάθμευσης, και εσωτερικά π.χ. στο χώρο  φρουταρίας, αλλαντικών κλπ.
 • Αναπτύξετε σχέδια έκτακτης ανάγκης για μακρές ουρές, συμπεριλαμβανομένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, και παρατάξετε ικανοποιητικό προσωπικό για να διασφαλιστεί η προστασία και η δημόσια υγεία με βάση τις οδηγίες του Υπ. Υγείας για τον COVID-19.
 • Καθορίστε τα κανάλια πρόσβασης – διακίνησης εντός του υποστατικού με ενδεχόμενη μείωση/ κλείσιμο αριθμού σημείων εισόδου στο κτίριο αλλά προσοχή στη διασφάλιση των εξόδων κινδύνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Διαβεβαιώστε και καθησυχάστε τους πελάτες, ειδικά αυτούς που μπορεί να είναι ανήσυχοι ή εκδηλώνουν αντικοινωνική συμπεριφορά
 • Βεβαιωθείτε ότι όλο το προσωπικό ενημερώνεται καθημερινά  σχετικά με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και τις έκτακτες οδηγίες λειτουργίας
 • Όλο το προσωπικό θα πρέπει να επαγρυπνεί και να αναφέρει οποιαδήποτε προβλήματα, περιστατικά δημόσιας υγείας ή ύποπτη δραστηριότητα
 • Διασφαλίστε ότι  η περίμετρος είναι καθαρή από οποιαδήποτε απορρίμματα σκουπιδοτενεκέδες, σκάλες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παράνομη είσοδο.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης, τα κουτιά πρώτων βοηθειών και τα συστήματα επικοινωνίας λειτουργούν επαρκώς
 • Ελέγξτε τα συστήματα συναγερμού των υποστατικών σας και τα συστήματα έκτακτης ανάγκης.

Μέσα σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία του Κορονοϊού COVID-19, πολλές επιχειρήσεις και υποστατικά έχουν υποχρεωθεί, είτε από τα διατάγματα που είναι σε ισχύ είτε από τα μέτρα περιορισμού, να αναστείλουν ή να προσαρμόσουν την λειτουργία τους στις υποδείξεις των διαταγμάτων. Σ’ αυτό το κλίμα ενδεχομένως οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές προσωρινά να γίνουν στόχος παράνομων ενεργειών ανάλογα με το μέγεθος, τον τομέα δραστηριότητας τους και τα μέτρα ασφαλείας τους.

Για το σκοπό αυτό, η ομάδα της Quadprime έχει ετοιμάσει μερικές γενικές συμβουλές πρόληψης του εγκλήματος που μπορεί να βοηθήσουν την επιχείρηση σας σε αυτό το δύσκολο διάστημα. Η ομάδα της Quadprime είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε υποστήριξη. #ΘαΤαΚαταφερουμε


 ​

Μέτρα Φυσικής Ασφάλειας Επιχειρήσεων COVID-19

#ΘαΤαΚαταφερουμε

#WeAre_in_thisTogether

#Staysafe

Χώροι που έχουν κλείσει ή αναστείλει προσωρινά την λειτουργία τους στη βάση των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας


 • Ελέγξτε τα συστήματα συναγερμού των υποστατικών σας, βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείται από σταθμό 24ωρης παρακολούθησης ή την Αστυνομία  και λειτουργεί πλήρως
 • Προσδιορίστε τυχόν ευπαθείς περιοχές και διορθώστε τις ενόσω το υποστατικό είναι προσωρινά κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες ασφαλείας, περιμετρικοί φράκτες και οι θύρες εξόδου κινδύνου έχουν ασφαλιστεί πριν από το κλείσιμο των εγκαταστάσεων.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε λίστα με τους κατόχους κλειδιών που μπορείτε να επικοινωνήσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού σας είναι ενημερωμένα και τα έχετε σε πρώτη ζήτηση.
 • Απομακρύνετε περιουσιακά ή προϊόντα  υψηλής αξίας από κοινή θέα και αποθηκεύσετε αυτά σε ασφαλή τοποθεσία ή σε δωμάτια/χώρους με αυξημένα μέτρα ασφάλειας
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε τα κλειδιά των υποστατικών ή άλλων εγκαταστάσεων (αποθηκών, γραφείων ) ή οχημάτων εντός. Αφήστε τα σε εντεταλμένα άτομα του προσωπικού σας.
 •  Αφήστε επαρκή φωτισμό για τις νυκτερινές ώρες με χρονοδιακόπτη εντός και γύρω από το υποστατικό σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά που έχουν απομείνει κοντά στα κτήρια σας, όπως συσκευασίες ή απορρίμματα – μελετήστε τον κίνδυνο εμπρησμού.
 • Ελέγξτε τα συστήματα βιντεοπαρακολούθησης CCTV  (αν υπάρχουν) σας για να επιβεβαιώσετε ότι είναι σε λειτουργία, παρέχει καλής ποιότητας εικόνες και είναι σε θέση να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο τις εγκαταστάσεις σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε μετρητά χρήματα. Αφήστε σημείωμα στην πόρτα ότι δεν διατηρείτε χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας κατά τις νυκτερινές ώρες, ή φυλάξετε τα σε κατάλληλο χρηματοκιβώτιο στερεωμένο στο έδαφος.
 • Αν δεν χρειάζεστε άδεια, εγκαταστήστε εξωτερικά ρολά ασφάλειας ή γυαλιά laminated ή με φιλμ ασφάλειας για να βελτιώσετε την αντοχή σε πρόσκρουση. 
Copyright QuadPrime Cyprus Ltd